Účetnictví

K vedení účetnictví používáme program 6K, který nám poskytuje širokou škálu možných výstupů podle potřeby našich klientů. Výstupy lze běžně zasílat elektronickou poštou.

***

Daň z přidané hodnoty - plátcům průběžně vedeme účetnictví na základě dodaných prvotních dokladů, vedeme záznamní povinnost a zpracovaný formulář DPH předáme klientovi k předání na příslušný finanční úřad.

Daň z příjmů právnických i fyzických osob - je vyvrcholení celoroční práce účetní firmy.

Další daně (např. silniční) jsou vedeny na základě požadavku klienta.

Daně z příjmů zaměstnanců jsou součástí zpracování mezd.

V případě, že roční závěrka firmy je ukončena auditem případně kontrolou daňovým poradcem, průběžně spolupracujeme s auditory, resp. daňovými poradci až do úplného závěru prací.

Každá z činností (mzdy a účetnictví) je zpracovávána zvlášť - mzdové účetní se věnují výhradně zpracování mezd a finanční účetní zpracování účetních dokladů.

 

© EKONS spol. s r. o. 2009