O nás

Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list.

V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy.

Naše účetní pravidelně absolvují školení a konzultace s daňovým poradcem.

Externě spolupracující daňový poradce pravidelně dochází do naší firmy na konzultace záležitostí našich klientů, na žádost klienta odloží daňové přiznání ke 30. 6. běžného roku.

Oboustranná spolupráce je otevřena na základě podepsané smlouvy o dílo, kde jsou zakotveny podmínky spolupráce, termíny, ceny za poskytnuté služby a další body.

Naše firma je pojištěna pro případnou chybu ve zpracování. Za celou řadu let nebyl ani jeden případ pojistné události.

Spolupracujeme s auditory - pokud jsou firmy auditovány - spolupráce vyústí v daňové přiznání právnických resp. fyzických osob.

Zastupujeme klienty na úřadech - smluvně na základě plné moci, zastoupíme firmu při kontrolách na finančních úřadech, OSSZ a zdravotních pojišťovnách.

Naše účetní jsou klientovi k dispozici po celou pracovní dobu.

Všechny možnosti spolupráce, služby apod. zde nemohou být popsány. Zde jsou jen základní, standartní. Druhy vykonávaných služeb jsou na základě smlouvy mezi klientem a námi.

 

 

© EKONS spol. s r. o. 2009