Mzdy

zaměstnanců našich klientů zpracováváme na základě dodaných podkladů (knihy docházky, píchaček apod.).

Jsou zpracovávány kompletně tj. výstupem jsou výplatní listiny, výplatní lístky, formuláře pro zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, evidenční listy, příkazy k úhradě státních plateb, exekucí, spoření, roční zúčtování mezd, zastupování klienta při jednáních či kontrolách ze strany OSSZ, ZP, FÚ, ÚP apod.

Další nabízenou službou je přihlašování a odhlašování zaměstnanců firem na zdravotních pojišťovnách a správách sociálního zabezpečení, zastupování klientů na úřadech a vyřizování korespondence s nimi, vypracování statistických výkazů...

Součástí (neplacenou službou) jsou veškerá potvrzení pro zaměstnance o výši platu.

Každá z činností (mzdy a účetnictví) je zpracovávána zvlášť, mzdové účetní se věnují výhradně zpracování mezd a finanční účetní zpracování účetních dokladů.

© EKONS spol. s r. o. 2009