Daně

Daň z přidané hodnoty - plátcům průběžně vedeme účetnictví na základě dodaných prvotních dokladů, vedeme záznamní povinnost a zpracovaný formulář DPH předáme klientovi k předání na příslušný finanční úřad.

Daň z příjmů právnických i fyzických osob - je vyvrcholení celoroční práce účetní firmy.

Další daně (např. silniční) jsou vedeny na základě požadavku klienta.

Daně z příjmů zaměstnanců jsou součástí zpracování mezd.

Naše účetní pravidelně absolvují školení a konzultace s daňovým poradcem.

 

© EKONS spol. s r. o. 2009